Kontaktirajte nas: +385 1 4576 194
info@verba.hr

Obratite nam se: +385 1 4576 194, info@verba.hr

EN / DE

pravo

Budite uvijek „u pravu“ na jeziku koji vam je potreban uz naš tim izvornih govornika, stručnih prevoditelja za pravne dokumente koji može odraditi posao za vas brzo i povoljno kako biste vi mogli nesmetano i sigurno nastaviti sa svojim aktivnostima

Budite uvijek „u pravu” na jeziku koji vam je potreban uz naš tim izvornih govornika, stručnih prevoditelja za pravne dokumente koji može odraditi posao za vas brzo i povoljno kako biste vi mogli nesmetano i sigurno nastaviti sa svojim aktivnostima.

certifikati verba

Usluge prijevoda pravnih dokumenata

Niste dovoljno vješti s hrvatskom pravnom terminologijom? A kako se tek onda izraziti na nekom stranom jeziku?

Svaki pravni akt neke zemlje ima svoj propisani naziv u drugoj državi. Nepravilan prijevod samo jedne riječi u pravnom dokumentu može ozbiljno ugroziti vaše poslovanje.

Ne oslanjajte se uvijek na besplatne internetske servise ili nestručne osobe, posebno kada je nešto tako važno u pitanju. VERBA pri prevođenju pravnih tekstova stavlja naglasak na vrhunsko poznavanje stručne terminologije i stila koji je uobičajen u pravnom području u određenoj zemlji.

Upravo zato imamo poseban tim stručnih prevoditeljajezičnih redaktoralektorasudskih tumača i savjetnika za prevođenje pravnih tekstova i provjeru ispravnosti prevedenog sadržaja.

Prevoditeljske usluge za ODVJETNIČKE UREDE

Od pravnih tekstova najčešće prevodimo dokumente kao što su ugovor o radu, ugovor o posredovanju, izvadak iz sudskog registra, sudsko rješenje, tužba, žalba, a ostalo možete pronaći u nastavku.

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 • ugovor o radu na određeno vrijeme
 • ugovor o radu za studenta
 • ugovor o savjetodavnim uslugama
 • ugovor o djelu
 • ugovor u korist treće osobe
 • ugovor o posredovanju
 • ugovor o posredovanju pri prodaji, zamjeni, iznajmljivanju i unajmljivanju nekretnina
 • ugovor o darivanju
 • ugovor o zamjeni
 • ugovor o ustupanju
 • ugovor o diobi suvlasničke imovine
 • ugovor o najmu
 • ugovor o podnajmu
 • ugovor o lizingu opreme
 • ugovor o lizingu proizvodne opreme
 • ugovor o financijskom lizingu
 • ugovor o lizingu osobnog vozila
 • ugovor o zakupu
 • ugovor o podzakupu
 • ugovor o najmu s ulaganjem
 • kupoprodajni ugovor s obvezom povratnog otkupa
 • autorski ugovor o prevođenju
 • ugovor o prevoditeljskom radu
 • ugovor o prijenosu autorskih prava
 • ugovor o posredničkim uslugama u turizmu
 • ugovor o zakupu dijela ugostiteljskog objekta
 • ugovor o organiziranju putovanja
 • ugovor o ugostiteljskim uslugama
 • ugovor o poslovnoj suradnji
 • ugovor o izvođenju radova u inozemstvu
 • ugovor o građevinskom nadzoru
 • ugovor o gradnji
 • ugovor o zajmu
 • ugovor o prijeboju
 • ugovor o ustupanju potraživanja
 • ugovor o osiguranju potraživanja
 • ugovor o kreditu
 • ugovor o vođenju poslovnih knjiga
 • izjava o osnivanju
 • ugovor o osnivanju trgovačkog društva
 • društveni ugovor i statut
 • potvrda o članovima trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
 • rješenje sa trgovačkog suda
 • potpis članova uprave društva
 • punomoć
 • izjava o prihvatu postavljanja za članove uprave
 • prijava za upis u sudski registar
 • izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
 • izjava o preuzimanju temeljnog uloga
 • odluka o opozivu članova uprave društva
 • ugovor o prijenosu poslovnog udjela
 • izvod iz sudskog registra
 • upis promjene djelatnosti (članova društva, uprave, sjedišta)

Napredni sustavi upravljanjA terminologijom

Terminologija – to je ono što opisuje vaše dokumente, poslovne aktivnosti i zakonske akte, stoga svaka riječ mora biti vrlo precizno odabrana i dosljedno upotrijebljena u svim vašim pravnim tekstovima.

Svoju veliku terminološku bazu, koja je starija od 20 godina, neprestano unapređujemo i proširujemo radom na raznim projektima. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji za upravljanje terminologijom prevoditeljima se za svaki stručan pojam nudi odgovarajući prijevod iz naše baze koja se vodi za svakog pojedinog klijenta i svako stručno područje. Jezični redaktori i voditelji projekata posebnim alatima završno provjeravaju točnost i dosljednost primijenjene terminologije.

Jeste li znali da u prevoditeljskoj struci postoji izvještaj o pogreškama (tzv. error report)? To je izvještaj koji prevoditelj dobiva od naših voditelja projekata ako su utvrđene terminološke pogreške jer je osiguranje kvalitete prijevoda u VERBI uvijek na vrhunskoj razini i ništa nije prepušteno slučaju.

Koristite SE internetskIM servisIMA za prevođenje?

Jeste li sigurni da je to najbolje rješenje? Danas je za besplatan prijevod potreban samo pristup internetu. Rezultati su često dobri za informativne svrhe. Međutim, je li vam to dovoljno za vaš osobni ili poslovni projekt?

EN – izvorni tekst

THIS ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF ACCOUNTS RECEIVABLE (this “Assignment”) is made as of this 26th day of July (the “Effective Date”), by and among XYZ Real Estate, Inc., a Massachusetts corporation (“Assignor”), on one hand, and ZYX Limited Partnership, a Zagreb limited liability company (“Assignee”), on the other hand.

HR – prijevod internetskog servisa

OVAJ PRIJENOS I PREUZIMANJE POTRAŽIVANIH RAČUNA (ovaj „Zadatak“) izvršava se dana 26. srpnja („Datum stupanja na snagu“) od strane XYZ Real Estate, Inc., korporacije iz Massachusettsa („Dodelac“), dana s jedne strane, i ZYX Limited Partnership, zagrebačko društvo s ograničenom odgovornošću („cesionar“), s druge strane.

HR – VERBIN prijevod

OVO SU USTUPANJE I PREUZIMANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA (ovo „Ustupanje”) 26. srpnja („Datum stupanja na snagu”) zaključili XYZ Real Estate, Inc., društvo kapitala iz Massachusettsa („Ustupitelj”) s jedne strane i ZYX Limited Partnership, društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba („Primatelj”) s druge strane.

CERTIFIKATI JAMČE NAŠU KVALITETU

BUREAU VERITAS certifikacija

ISO 9001:2015
Certifikat kojim se potvrđuje postojanje i redovito unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom usluga VERBE.

ISO 17100:2015
Certifikat kojim se potvrđuju stručne kvalifikacije prevoditelja, jezičnih redaktora, voditelja prevoditeljskih projekata, odgovarajući tehnički resursi, upravljanje kvalitetom i dr.

A ZADOVOLJNI KLIJENTI to POTVRĐUJU

Zadovoljni klijenti naša su glavna motivacija i najbolje preporuke za daljnji rad i nove poslove.

Vrijednost našeg rada ogledava se u dugogodišnjoj suradnji s našim klijentima i partnerima. Tu kvalitetu prepoznalo je više od 100 odvjetničkih društava, 200 pravnih službi i više od 1000 poduzetnika, a redovito je provjerava i nezavisna certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Obratite nam se s povjerenjem i postanite dio naše partnerske mreže jer se mi brinemo o vašim interesima.

Mora li prijevod biti skup?
Koja je cijena prijevoda?

Na tržištu postoji veliki broj prevoditeljskih agencija, tvrtki i samostalnih prevoditelja koji pružaju usluge prevođenja.

Cijene su različite, no različita je i razina usluge koju nude. Zato je potrebno provjeriti što se nudi za određenu cijenu.

Okvirna cijena

izražena je cijena za karticu teksta
99 kn
 • Prijevod
 • Izvorni govornici
 • In-house prevoditelji
 • In-house sudski tumači
 • Jezična redaktura (druga osoba provjerava prijevod)
 • Sustav upravljanja terminologijom
 • Sustav upravljanja rizicima
 • Osnovno grafičko uređivanje teksta
 • Jamstvo kvalitete prema ISO 9001
 • Jamstvo kvalitete prema ISO 17100
 • Loyalty program
 • Brzo
 • Pouzdano
VERBA

Okvirna cijena na tržištu 1

izražena je cijena za karticu teksta
109 kn
 • Prijevod
 • Brzo

Okvirna cijena na tržištu 2

izražena je cijena za karticu teksta
129 kn
 • Prijevod
 • In-house prevoditelji
 • Jezična redaktura
 • Jamstvo kvalitete prema ISO 9001

Što vam još MOŽE trebati?

Ako tekst planirate javno objaviti, preporučljivo je naručiti i lekturu. Zašto? Lektorski je posao pratiti sve promjene u jeziku i prilagođavati vaš tekst ili prijevod jezičnom standardu, stilu i ciljanoj publici. Izbjegnite sve neugodnosti i oslonite se na stručnost i podršku iskusnog VERBINOG tima.

Niste sigurni treba li vam ovjera ovlaštenog prevoditelja, tj. sudskog tumača? Posebno smo za vas sastavili i članak kako biste mogli provjeriti kada je potrebna ovjera sudskog tumača. Više o tome doznajte ovdje: OVJERA PRIJEVODA.

Jednostavnija grafička obrada teksta uključena je u uslugu prijevoda, stoga će svaki prijevod izrađen u VERBI i grafički odgovarati izvornom tekstu. Ako je riječ o uputama i brošurama sa zahtjevnijim grafičkim elementima, na raspolaganju vam je i naš tim grafičkih dizajnera za sve uobičajene formate tekstova.

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon  pet 8.00 – 17.00

Obratite nam se:

+385 1 4576 194
info@verba.hr