Grafička obrada teksta

U radu s dokumentima često vam je potrebna grafička obrada pri umetanju slika u dokument, prijevodi teksta u slici, prijelom stranica ili priprema za tisak? U VERBI taj posao za vas obavljaju stručnjaci za obradu teksta i stolno izdavaštvo te grafički i web-dizajneri…

U radu s dokumentima često vam je potrebna grafička obrada pri umetanju slika u dokument, prijevodi teksta u slici, prijelom stranica ili priprema za tisak? U VERBI taj posao za vas obavljaju stručnjaci za obradu teksta i stolno izdavaštvo te grafički i web-dizajneri...

certifikati verba
duns registered
gala verba
elia verba
bureau veritas
aaa verba
superbrands verba

GRAFIČKA OBRADA TEKSTA

Ako radite sa zahtjevnim dokumentom s tablicama, slikama i drugim grafičkim elementima, opsežnim brošurama, uputama za uporabu uređaja ili s bilo kojim drugim dokumentom koji je potrebno i grafički doraditi uz prijevod, potrebna vam je usluga profesionalca s određenim softverskim alatima i znanjima. Mi u VERBI imamo odgovarajuće softverske alate za konvertiranje i grafičku obradu tekstova.

Naši alati prepoznaju znakove sa skeniranog dokumenta i grafičke elemente te ih prevode u standardni kod koristeći se ASCII ili Unicode sustavom. Ponekad rezultati konvertiranja nisu zadovoljavajući zbog specifičnosti određenog jezika ili izvornog formata dokumenta. Iz tog je razloga potrebno oblikovati dokument što je moguće sličnije izvorniku, a to je uloga VERBA tima koji nadopunjuje napredne funkcije softvera.

Kada nam povjerite svoju dokumentaciju na prevođenje, potrebna je kvalitetna priprema. Dobrom pripremom dokumenta sprečavaju se pogreške koje bi mogle nastati pri procesu prevođenja.

Kaže se da je „dobra priprema pola posla“, a to vrijedi i za naš posao.

Radimo grafičku obradu svih vrsta tekstova i dokumentacije. Grafička obrada može se naručiti i za prijevode/dokumente koji nisu izrađeni u VERBI.

CERTIFIKATI JAMČE NAŠU KVALITETU

BUREAU VERITAS certifikacija

BUREAU VERITAS certifikacija

ISO 9001:2015
Certifikat kojim se potvrđuje postojanje i redovito unaprjeđivanje sustava upravljanja kvalitetom usluga VERBE.

ISO 17100:2015
Certifikat kojim se potvrđuju stručne kvalifikacije prevoditelja, jezičnih redaktora, voditelja prevoditeljskih projekata, odgovarajući tehnički resursi, upravljanje kvalitetom i dr.

A ZADOVOLJNI KLIJENTI TO POTVRĐUJU

Zadovoljni klijenti naša su glavna motivacija i najbolje preporuke za daljnji rad i nove poslove.

Vrijednost našeg rada ogledava se u dugogodišnjoj suradnji s našim klijentima i partnerima. Tu je kvalitetu prepoznalo više od 2000 domaćih i svjetskih tvrtki koje naše usluge naručuju od 1998. godine, dok je redovito provjerava i nezavisna certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Obratite nam se s povjerenjem i postanite dio naše partnerske mreže jer se mi brinemo o vašim interesima

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon – pet 8.00 – 17.00

Kontaktirajte nas:

+385 1 4576 194
info@verba.hr