Konvertiranje i grafička obrada teksta

Pojam „konvertirati“ tekst dolazi od latinske riječi „convertere“ i znači: „promijeniti format datoteke“. Kada zaprimimo dokument koji je potrebno prevesti na drugi jezik u većini slučajeva ga moramo konvertirati (promijeniti format datoteke). To radimo na način da otvorimo jedan od alata za konvertiranje i učitamo potreban dokument. Konvertiranje se provodi najčešće iz .pdf formata u .docx ili .xlsx format, ovisno o potrebi.

Nakon što smo odradili konvertiranje teksta, slijedi nam grafička obrada. Kada je tekst konvertiran iz .pdf formata u .docx nerijetko se desi da tekst nije niti sličan izvornom dokumentu. Softverski alat za konvertiranje razvijen je tako da prepoznaje razne znakove sa skeniranog dokumenta ili slike te ga prevodi u standardni kod koristeći se ASCII ili Unicode tablicom. Ponekad su znakovi drugačije prevedeni jer umjetna inteligencija ne sadrži logiku koju ima samo ljudski um. Iz tog je razloga potrebno oblikovati dokument što je moguće sličnije izvorniku. Prolazeći kroz konvertirani tekst uočavamo pogreške koje moramo ispraviti i oblikovati.

Tekst oblikujemo na način da upotrebljavamo razne značajke koje nam pruža Word ili Excel. Kao vrstu fonta najčešće koristimo Arial te se služimo stilovima podebljanog teksta i/ili teksta u kurzivu. Najčešće u dokumente dodajemo tablice kojima sređujemo margine te ubacujemo tekst u ćelije. Ponekad je potrebno ubaciti slike iz izvornog dokumenta u konvertirani dokument što zahtijeva više vremena i vještina, osobito ako se radi o katalogu ili drugom većem dokumentu koji se prevodi. Sređivanje teksta zahtijeva odlično poznavanje MS Office paketa te visoku koncentraciju kako bi podaci koji se prevode ostali identični izvornom dokumentu.

Kada nam povjerite svoju dokumentaciju na prevođenje, potrebna je kvalitetna priprema za prevođenje. Pravilo kaže da je „dobra priprema pola posla“, što vrijedi i za naš posao.

Ako vam je potreban prijevod s grafičkom obradom teksta, zatražite ponudu na adresu naše e-pošte: info@verba.hr. 

Manje zahtjevne grafičke obrade teksta ne obračunavamo posebno, već su uključene u cijenu izrade standardnih prijevoda ili prijevoda s ovjerom ovlaštenog sudskog tumača.

 

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon – pet 8.00 – 17.00

Kontaktirajte nas:

+385 1 4576 194
info@verba.hr 

Grafička obrada teksta

U radu s dokumentima često vam je potrebna grafička obrada pri umetanju slika u dokument, prijevodi teksta u slici, prijelom stranica ili priprema za tisak? U VERBI taj posao za vas obavljaju stručnjaci za obradu teksta i stolno izdavaštvo te grafički i web-dizajneri...

GRAFIČKA OBRADA TEKSTA

Ako radite sa zahtjevnim dokumentom s tablicama, slikama i drugim grafičkim elementima, opsežnim brošurama, uputama za uporabu uređaja ili s bilo kojim drugim dokumentom koji je potrebno i grafički doraditi uz prijevod, potrebna vam je usluga profesionalca s određenim softverskim alatima i znanjima. Mi u VERBI imamo odgovarajuće softverske alate za konvertiranje i grafičku obradu tekstova.

Naši alati prepoznaju znakove sa skeniranog dokumenta i grafičke elemente te ih prevode u standardni kod koristeći se ASCII ili Unicode sustavom. Ponekad rezultati konvertiranja nisu zadovoljavajući zbog specifičnosti određenog jezika ili izvornog formata dokumenta. Iz tog je razloga potrebno oblikovati dokument što je moguće sličnije izvorniku, a to je uloga VERBA tima koji nadopunjuje napredne funkcije softvera.

Kada nam povjerite svoju dokumentaciju na prevođenje, potrebna je kvalitetna priprema. Dobrom pripremom dokumenta sprečavaju se pogreške koje bi mogle nastati pri procesu prevođenja.

Kaže se da je „dobra priprema pola posla“, a to vrijedi i za naš posao.

Radimo grafičku obradu svih vrsta tekstova i dokumentacije. Grafička obrada može se naručiti i za prijevode/dokumente koji nisu izrađeni u VERBI.

CERTIFIKATI JAMČE NAŠU KVALITETU

BUREAU VERITAS certifikacija

BUREAU VERITAS certifikacija

ISO 9001:2015
Certifikat kojim se potvrđuje postojanje i redovito unaprjeđivanje sustava upravljanja kvalitetom usluga VERBE.

ISO 17100:2015
Certifikat kojim se potvrđuju stručne kvalifikacije prevoditelja, jezičnih redaktora, voditelja prevoditeljskih projekata, odgovarajući tehnički resursi, upravljanje kvalitetom i dr.

A ZADOVOLJNI KLIJENTI TO POTVRĐUJU

Zadovoljni klijenti naša su glavna motivacija i najbolje preporuke za daljnji rad i nove poslove.

Vrijednost našeg rada ogledava se u dugogodišnjoj suradnji s našim klijentima i partnerima. Tu je kvalitetu prepoznalo više od 2000 domaćih i svjetskih tvrtki koje naše usluge naručuju od 1998. godine, dok je redovito provjerava i nezavisna certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Obratite nam se s povjerenjem i postanite dio naše partnerske mreže jer se mi brinemo o vašim interesima

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon – pet 8.00 – 17.00

Kontaktirajte nas:

+385 1 4576 194
info@verba.hr