Ovjera prijevoda

Službenu potvrda odnosno ovjera sudskog tumača služi kao dokaz da prijevod u potpunosti odgovara izvornom dokumentu. Ako vam je takva ovjera potrebna, obratite nam se jer VERBA u svom timu ima ovlaštene sudske tumače za gotovo sve europske jezike.

Službena potvrda odnosno ovjera sudskog tumača služi kao dokaz da prijevod u potpunosti odgovara izvornom dokumentu. Ako vam je takva ovjera potrebna, obratite nam se jer VERBA u svom timu ima ovlaštene sudske tumače za gotovo sve europske jezike.

certifikati verba

OVJERA PRIJEVODA

Institucije ili tvrtke u određenim slučajevima zahtjevaju da prijevod bude ovjeren potpisom i pečatom sudskog tumača.

Sudski tumač ovlašteni je prevoditelj koji svoji potpisom i pečatom potvrđuje istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom i jemstvenikom ih uvezuje u cjelinu. Sudske tumače u Republici Hrvatskoj imenuje nadležni Županijski sud.

Prijevod s ovjerom sudskog tumača možete vrlo jednostavno naručiti u VERBI tako da nam pošaljete skenirani primjerak izvornog dokumenta radi procjene vremena i troška. Sudski tumač izradit će ovjereni prijevod na temelju skeniranog primjerka te uvezati prijevod s kopijom izvornika ili izvornikom, ovisno o zahtjevima naručitelja.

Ovjerene prijevode šaljemo putem e-pošte kao skenirani dokument i/ili poštom odnosno kurirskom dostavom na bilo koju adresu u zemlji ili inozemstvu.

Svaki prijevod može se ovjeriti potpisom i pečatom ovlaštenog sudskog tumača. Je li potrebna ovjera prijevoda to ovisi o zahtjevima institucije ili tvrtke u koje se prijevodi predaju.

Najčešće su potrebni ovjereni prijevodi sljedećih dokumenata: natječajna dokumentacija, izjave o sukladnosti proizvoda, certifikati, osobni dokumenti, ugovori, sudska rješenja te ostali pravni tekstovi i razni drugi dokumenti potrebni za poslovanje ili ispunjavanje nekih regulatornih i zakonskih svrha.

Izgled ovjerenog prijevoda propisan je aktualnim Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima koji u Republici Hrvatskoj izdaje Ministarstvo pravosuđa.

Pravilnikom je propisan izgled naslovne stranice ovjerenog prijevoda, način vođenja evidencije i označavanje dokumenta, tekst izjave te vrsta i boja pečata sudskog tumača.

CERTIFIKATI JAMČE NAŠU KVALITETU

BUREAU VERITAS certifikacija

ISO 9001:2015
Certifikat kojim se potvrđuje postojanje i redovito unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom usluga VERBE.

ISO 17100:2015
Certifikat kojim se potvrđuju stručne kvalifikacije prevoditelja, jezičnih redaktora, voditelja prevoditeljskih projekata, odgovarajući tehnički resursi, upravljanje kvalitetom i dr.

A ZADOVOLJNI KLIJENTI TO POTVRĐUJU

Zadovoljni klijenti naša su glavna motivacija i najbolje preporuke za daljnji rad i nove poslove.

Vrijednost našeg rada ogledava se u dugogodišnjoj suradnji s našim klijentima i partnerima. Tu je kvalitetu prepoznalo više od 2000 domaćih i svjetskih tvrtki i građana koji naše usluge naručuju od 1998. godine, a redovito je provjerava i nezavisna certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Obratite nam se s povjerenjem i postanite dio naše partnerske mreže jer se mi brinemo o vašim interesima.

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon – pet 8.00 – 17.00

Obratite nam se:

+385 1 4576 194
info@verba.hr