Lektura

Nije uvijek važan samo sadržaj, već i način na koji ćemo nešto napisati. Ako objavljujete neki rad, članak ili želite na najbolji način predstaviti svoje proizvode i usluge, lektura je vrlo važna jer olakšava čitanje, razumijevanje i podiže razinu ugleda vlasnika tekstova koji se objavljuju.

Nije važan samo sadržaj, već i način na koji ćemo nešto napisati. Ako objavljujete neki rad, članak ili želite na najbolji način predstaviti svoje proizvode i usluge, lektura je vrlo važna jer olakšava čitanje, razumijevanje i podiže razinu ugleda vlasnika tekstova koji se objavljuju.

certifikati verba

Usluga lekture

Lektura je završni korak u osiguranju kvalitete napisanog teksta. Čak i tekstovi koji naizgled izgledaju ispravno nerijetko sadržavaju strukture i riječi koji odstupaju od jezičnog standarda.

Lektura je najčešće potrebna za marketinške (brošure, katalozi, web-stranice…) i akademske tekstove (diplomski radovi, znanstveni radovi, članci, istraživački radovi…).

CERTIFIKATI JAMČE NAŠU KVALITETU

BUREAU VERITAS certifikacija

ISO 9001:2015
Certifikat kojim se potvrđuje postojanje i redovito unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom usluga VERBE.

ISO 17100:2015
Certifikat kojim se potvrđuju stručne kvalifikacije prevoditelja, jezičnih redaktora, voditelja prevoditeljskih projekata, odgovarajući tehnički resursi, upravljanje kvalitetom i dr.

A ZADOVOLJNI KLIJENTI TO POTVRĐUJU

Zadovoljni klijenti naša su glavna motivacija i najbolje referencije za daljnji rad i nove poslove.

Vrijednost našeg rada ogledava se u dugogodišnjoj suradnji s našim klijentima i partnerima. Tu je kvalitetu prepoznalo više od 2000 domaćih i svjetskih tvrtki i građana koji naše usluge naručuju od 1998., a redovito je provjerava i nezavisna certifikacijska kuća Bureau Veritas.

Obratite nam se s povjerenjem i postanite dio naše partnerske mreže jer se mi brinemo o vašim interesima.

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon – pet 8.00 – 17.00

Obratite nam se:

+385 1 4576 194
info@verba.hr