Što je Apostille?

 

 

Jednostavnim rječnikom Apostille (kolokvijalno: apostila ili apostil) je (nad)ovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Ovjerom „Apostille“ ovjeravaju se i privatne isprave (diplome, svjedodžbe, izvadak iz matice rođenih, rodni list, vjenčani list, potvrde o slobodnom bračnom stanju, izvadak iz matice umrlih …). Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave.
 
U Hrvatskoj „Apostille“ izdaju općinski sudovi, a ako između Republike Hrvatske i druge države ne postoji ugovor u smislu Haške Konvencije, tada je ispravu potrebno legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.
 
 
Za poslove legalizacije isprava u međunarodnom prometu (isprave izdane u inozemstvu koje će se upotrijebiti u Republici Hrvatskoj, odnosno isprave izdane u Republici Hrvatskoj koje će se upotrijebiti u inozemstvu) ovlašteni su i Ministarstvo vanjskih poslova, ali i hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi u inozemstvu.
 
Općinski sud u pravilu izdaje Apostille isti ili sljedeći radni dan od dana predaje isprave na ovjeru.
 
 
Građani su često u nedoumici trebaju li prvo napraviti ovjereni prijevod pa takav uvezeni dokument predati na nadovjeru (izradu Apostille) ili obrnuto: prvo izraditi Apostille pa sve to skupa prevesti na ciljni jezik i trebaju li pritom ovjeriti dokument kod javnog bilježnika. Svaka institucija ima svoje specifične zahtjeve pa stoga savjetujemo stranke da se prethodno raspitaju kod institucije u koju predaju ovjereni prijevod na koji način je potrebno ovjeriti prijevod i je li s prijevodom potrebno uvezati original ili kopiju dokumenta.
 
 
Posebno bismo htjeli naglasiti novu informaciju koju smo danas dobili:
 
 
Za ishođenje Apostille prijevod mora biti ovjeren od sudskog tumača koji je imenovan u županiji u kojoj se Apostille ishodi!
 
 
Stoga je preporučljivo da u uredu sudskog tumača navedete što više informacija za izradu ovjerenog prijevoda: način ovjeravanja (posebni zahtjevi institucije u koju se ovjereni prijevod predaje) svrha za koju se ovjereni prijevod izrađuje, naziv institucije u koju se predaje kao i grad, kako bi vam mogao biti dodijeljen odgovarajući sudski tumač.
 
 
Sudski tumač jamči za istinitost prijevoda. Ostali zahtjevi nažalost nisu u nadležnosti sudskih tumača, ako nisu navedeni u aktualnom Pravilniku o sudskim tumačima.
 
 
 
 

Za sadržaj ovih stranica odgovara:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, 10 000 Zagreb
OIB: 71824628731

Radno vrijeme:
pon – pet 8.00 – 17.00

Kontaktirajte nas:

+385 1 4576 194
info@verba.hr