Što su CAT alati (Computer Aided Translation tools)?

CAT je pokrata engleskog pojma Computer-Aided Translation, što obično prevodimo kao računalno potpomognuto prevođenje.

CAT alat nije ništa drugo nego softver koji prevoditeljima služi kako bi brže i kvalitetnije mogli obavljati svoj posao koji obuhvaća prevođenje, upravljanje terminologijom i kontrolu kvalitete prijevoda.

Prevođenje s pomoću CAT alata nije strojno prevođenje kao što je to npr. slučaj s uslugom Google Translate. Riječ je o alatima kojima se koriste profesionalni prevoditelji za izradu prijevoda.

Naručitelji usluga prevođenja imaju velike koristi od prevoditeljskih tvrtki i prevoditeljskih agencija koje se koriste CAT alatima. 

To se ponajprije vidi na ujednačenoj terminologiji ne samo unutar jednog dokumenta već i u svim dokumentima koji se tijekom suradnje prevode za tog naručitelja. Naime, u CAT alat moguće je umetnuti ključne pojmove koji su specifični za određenog naručitelja ili za određenu robnu marku. Pojmovi se prikazuju prevoditeljima unutar teksta koji prevode (prikazuju im se pojmovi i prijevod koji je prevoditeljska tvrtka ili prevoditeljska agencija prethodno poslala naručitelju na odobrenje, ako je moguće), bez obzira na to radi li na prijevodu samo jedan prevoditelj ili cijeli timovi.

Nadalje, CAT alati omogućavaju timski rad, koji je često potreban radi uštede vremena. Stoga na jednom tekstu ili projektu istodobno mogu raditi cijeli timovi prevoditelja, jezičnih redaktora i lektora i u stvarnom vremenu izmjenjivati informacije i međusobno iskorištavati već prevedene dijelove teksta te dosljedno upotrebljavati zadanu terminologiju i stil. Na taj se način nekoliko stotina stranica ili računalnih nizova može kvalitetno prevesti u vrlo kratkom roku tako da se čini kao da ih je prevela samo jedna osoba koja je dobro upoznata sa svim zahtjevima naručitelja. Upravo se svi ti zahtjevi i projektne upute nalaze u CAT alatima. Njih postavljaju naši voditelji prevoditeljskih projekata za svakog naručitelja posebno.

I na kraju, gotovo svi komercijalni CAT alati imaju mogućnost provjere kvalitete prijevoda. Na primjer, može se provjeriti je li terminologija (specifična za određenog naručitelja) dosljedno prevedena u cijelom dokumentu/projektu, jesu li svi podaci i brojevi pravilno prepisani, odgovaraju li interpunkcijski znakovi, postoje li suvišne bjeline itd. Naprednom prilagodbom postavki mogu se pronaći i pogrešno prevedeni dijelovi teksta, tj. pogreške na semantičkoj razini.

Danas postoji više vrsta CAT alata, no u suštini su njihove značajke iste. Unatoč skupim licencijama i potrebnim izobrazbama za korištenje, većina prevoditeljskih agencija i prevoditelja danas se intenzivno koristi CAT alatima. Stoga prednost pri zapošljavanju svakako imaju prevoditelji koji imaju potrebna znanja i iskustvo za rad u prevoditeljskim alatima.

Osnovne funkcije CAT alata:

Segmentiranje tekstova

Alati za računalno potpomognuto prevođenje dijele tekst na segmente koji će se prevesti u rečenice ili segmente rečenica. Alati će zatim prikazati segmente na poželjan način kako bi se omogućilo lako i brzo prevođenje.

Terminološke baze podataka  

Alati za računalno potpomognuto prevođenje opremljeni su funkcijom automatskog pretraživanja terminoloških baza podataka. Osim toga, alati mogu osigurati automatski prikaz i umetanje rezultata pretraživanja.

Prijevodna memorija ili TM 

Primarna je funkcija CAT alata spremanje jedinica za prijevod ili TU u bazu podataka. Prijevodna memorija naziv je koji se daje spremištu prijevodnih jedinica. Uz TM, jedinice za prijevod mogu se ponovno iskoristiti u bilo koje druge svrhe, a funkcije pretraživanja mogu pomoći u kontroli kvalitete. Stoga su prevoditeljske usluge koherentne i dosljedne.

Prevoditeljska jedinica ili TU  

CAT alat sprema prijevod i izvorni tekst svakog segmenta u jednu cjelinu koja se naziva prevoditeljska jedinica ili TU, a prevoditelj se uvijek može vratiti na segment u bilo kojem trenutku kako bi provjerio prijevod. U alatu postoje posebne funkcije koje pomažu u kontroli kvalitete. Posebne funkcije alata pomoći će prevoditelju u kretanju kroz tekst i pronalaženju segmenata koji zahtijevaju prijevod ili reviziju.

Osim toga, CAT alati nude i druge korisne funkcije. To su npr.: alat za formatiranje, uvoz i izvoz, indeksiranje, internetski resursi, provjera kvalitete, statistički alati, alati za postprodukciju itd.

Prednosti CAT alata:

Brzina

CAT alati mogu znatno ubrzati prevođenje. Što se više fraza ponavlja u dokumentu, to je prevođenje brže (nema nepotrebnog ponavljajućeg prepisivanja/tipkanja).

Dosljednost

Određene fraze koje su već prevedene i pregledane mogu se premjestiti iz prijevodne memorije i ostat će iste gdje god se upotrebljavale. Čak i u različitim projektima i u slučaju različitih prevoditelja.

Mogućnost podjele posla:

Hoće li na vašem projektu trebati istodobno raditi nekoliko prevoditelja? S pomoću CAT alata koji imaju mogućnost uporabe i dijeljenja na mreži nekoliko prevoditelja može istodobno raditi na jednom dokumentu/projektu i razmjenjivati informacije u stvarnom vremenu.

Prednost za tehničku dokumentaciju i stručne tekstove:

Tehnička dokumentacija i stručni tekstovi često sadržavaju mnogo ponavljanja i sličnih dijelova teksta koji se spremanjem u prijevodne memorije mogu vrlo brzo i praktično ponovno iskoristiti na bilo kojem projektu za istog naručitelja. Osim toga, terminologija je u tim vrstama tekstova ključna, stoga je iznimno korisna mogućnost izrade terminoloških baza koje se prevoditeljima prikazuju tijekom prevođenja.

Format nije nikakav problem: 

Svi CAT alati dostupni na tržištu podržavaju mnoštvo različitih formata tekstova i zapisa. Na taj način prevoditelji mogu prevoditi i npr. Adobe FrameMaker, InDesign, HTML, JAVA***, JSON, XML te mnoge druge vrste zapisa.

Kako odabrati kojim se CAT alatom koristiti?

  • Prema vlastitim preferencijama
  • Prema zahtjevima naručitelja 
  • Prema istraživanju tržišta
  • Prema cijeni

Verantwortlich für diese Webseite:

VERBA CENTAR d.o.o.
Hebrangova 32, Zagreb
Kroatien
USt-IdNr.: HR7182462873

Arbeitszeit:
Montag bis Freitag 
8.00 – 17.00h

KONTAKT:
+385 1 4576 194
info@verba.hr