Tko je ovlašteni prevoditelj?

Svi znamo što znači riječ ‘prevoditelj’, ali često nam klijenti postavljaju pitanje tko su ‘ovlašteni prevoditelji’ i za što su to ovlašteni.

Da pojasnimo: ovlašteni su za izradu ovjerenih prijevoda, a to su prijevodi s potpisom i pečatom prevoditelja/sudskog tumača kako bi prijevod mogao biti službeno priznat u raznim institucijama.

Sudovi u Republici Hrvatskoj, a također i u mnogim drugim zemljama, imenuju osobe koje imaju određene stručne kvalifikacije i koje su položile stručne ispite i propisanu obuku za sudske tumače tzv. stalnim sudskim tumačima. Sudski tumači imenuju se na razdoblje od 4 godine, nakon kojeg isteka mogu ponovno biti izabrani ako zadovoljavaju sve propisane uvjete. Imenovanje je određeno rješenjem nadležnog suda. Na temelju tog rješenja sudski tumači izrađuju svoj poseban pečat kojim potvrđuju istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom. Sav svoj rad dužni su evidentirati u tzv. Dnevniku prijevoda i ovjera u koji upisuju sve propisane podatke o naručitelju i vrsti prijevoda. Dnevnik prijevoda i ovjera dostavlja se sudu na uvid.

Budući da su sudski tumači ovlašteni izrađivati ovjerene prijevode u određenoj jezičnoj kombinaciji, u govornom jeziku često se nazivaju ‘ovlaštenim prevoditeljima‘, ‘sudskim prevoditeljima‘ ili ‘licenciranim prevoditeljima‘.

VERBA zapošljava veliki broj ovlaštenih prevoditelja odnosno registriranih sudskih tumača za razne jezike.

Ovlašteni prevoditelji odnosno sudski tumači dali su prisegu pred sudom da će svoj posao obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju. Pravilnik o radu sudskih tumača između ostalog propisuje i čuvanje tajnosti svih podataka koje je prevoditelj imenovan sudskim tumačem saznao tijekom prevođenja.

U Hrvatskoj danas najviše imamo stalnih sudskih tumača za engleski jezik. To su prevoditelji ovlašteni za prijevode s engleskog jezika i za prijevode s hrvatskog na engleski jezik. Manji je broj ovlaštenih prevoditelja za ostale jezike.

Prijevode ovlaštenih prevoditelja odnosno sudskih tumača možete naručiti i putem online obrasca ili slanjem upita na

 

KONTAKT:
+385 1 4576 194
info@verba.hr