Ovjereni prijevod | Sudski tumač

Sudski tumačSudski tumačTo je ovlašteni prevoditelj. izrađuje ovjerene prijevode.

U određenim je slučajevima potrebno da se prijevod u svrhu odobravanja u određenim institucijamaInstitucije:sudovi, škole, sveučilišta, veleposlanstva, državne agencije ... ili u svrhu dokazivanja posebne kvalitete, tj. ispravnosti prijevoda ovjerava potpisom i pečatom ovlaštenog sudskog tumača.

sudski tumac

Ovjereni prijevodiOvjereni prijevodTo je prijevod potvrđen potpisom i pečatom sudskog tumača. sudskog tumača potrebni su često kod priznavanja inozemnih dokumenata u određenim institucijama, kod prijave za posao u inozemstvu, kod dodjeljivanja stipendija, kod sklapanja brakova, sudskih sporova i kod drugih poslova i radnji kad je potrebno dokazati da je prevoditelj koji je izradio prijevod ovlašten za taj posao, tj. da ima sve potrebne stručne kvalifikacijeStručne kvalifikacijeU Republici Hrvatskoj ovlašteni sudski tumači moraju imati visokoškolsko obrazovanje. i izvrsno poznavanje izvornog i ciljnog jezika.

Ta osoba, tj. sudski tumač, jamči i odgovara za istovjetnost prijevoda s originalom i za čuvanje povjerljivosti svih podataka i informacijaČuvanje povjerljivostiSudski tumači prisegli su pred sudom da će čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koji im postanu dostupni tijekom prevođenja..

.

Moraju li se sudskom tumaču dostaviti originalni dokumenti?

Ne. Pravilnik o stalnim sudskim tumačima propisuje da se prijevod uvezuje s originalom ili kopijom originala. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom jamči da je prijevod istovjetan tekstu koji je priložen uz prijevod i nema obvezu provjeravati autentičnost izvornog dokumenta.

Kad je ipak potrebno dostaviti originale?

Svaka institucija može odrediti da se uz prijevod uvezuje originalan dokument. Stoga bi prije naručivanja ovjerenog prijevoda trebalo provjeriti što se točno traži.

Talijansko veleposlanstvo u Zagrebu npr. zahtijeva da se kod izrade ovjerenih prijevoda prijevod uvezuje s originalnim dokumentom ili kopijom koja je ovjerena kod javnog bilježnika. Kod ostalih veleposlanstava, koliko je nama trenutačno poznato, nije potrebno uvezivati original.

Obveza je naručitelja da provjeri uvezuje li se prijevod s kopijom ili originalom i da to navede kod naručivanja ovjerenog prijevoda. Ako nedostaju posebne upute, sudski tumači u VERBA CENTRA će uvezati prijevod s kopijom originala, a original vratiti naručitelju (ako je dostavljen).

Tko imenuje sudske tumače?

Sudske tumače u RH imenuju županijski sudovi.

Vrijedi li ovjereni prijevod izrađen u VERBA CENTRU i u drugim zemljama?

Da.

“VERBA CENTAR čuva sve dokumente, prijevode i podatke o naručiteljima u strogoj povjerljivosti. Svi se prijevodi čuvaju i uredno arhiviraju pa se ponovna izrada ovjerenog prijevoda naplaćuje samo simbolično te nije potrebno ponovno plaćati cijenu prijevoda. To je velika pogodnost za npr. studente koji se prijavljuju na veći broj stipendija, osobe koje se prijavljuju za posao kod više poslodavaca i za tvrtke koje istu dokumentaciju predaju na više natječaja.”.

Stručna područja

TEHNIKA, INDUSTRIJA, MEDICINA, FARMACIJA, PRAVO, FINANCIJE, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, INTERNETSKE STRANICE, MARKETING, DOKUMENTI GRAĐANA, KORPORATIVNI TEKSTOVI, NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Ovjerene prijevode na zahtjev dostavljamo na kućnu adresu i/ili skenirane na adresu e-pošte.

Zatražite ponudu

Ime i prezime:

E-mail:

Telefon ili mobitel:

Potreban je prijevod na:

Ovjera sudskog tumača:
 DA NE

Poruka*: