Lektura je prilagodba teksta jezičnom standardu.

Jezični standard propisani je i dogovoreni skup pravila u nekom jeziku, koji često odstupa od govornog jezika.

Lektor će ispraviti također sve dijelove teksta koji nisu u skladu s preporukama nadležnih jezičnih institucija.

lektura

Za razliku od prevoditelja i jezičnih redaktora, čiji rezultat rada mora u potpunosti biti u skladu s izvornim tekstomIzvorni tekstTo je original, tj. tekst s kojeg se prevodi., lektori ne uzimaju izvorni tekst u razmatranje, već samo prijevod (lektori su često izvorni govornici samo jednog jezika, npr. lektor za engleski izvorni je govornik engleskog jezika i ne mora nužno znati hrvatski jezik) i dozvoljene su im radnje kao npr. brisanje redundantnih informacija, povezivanje više rečenica u jednu ili obrnuto, dodavanje kontekstualnih poveznica i sl., sve kako bi tekst u konačnici bio što prirodniji i tečniji, u skladu s aktualnim jezičnim standardomJezični standardPisani skup pravila u nekom jeziku..

Iako se svi prevoditelji i jezični redaktori u VERBA CENTRU redovito educiraju kako bi pratili i primjenjivali sve promjene u jezičnom standardu, lektura se preporuča kao ‘završna, fina obrada teksta’ koji je predviđen za objavu u renomiranim publikacijama ili na internetu.

Može li se lektura naručiti i za tekstove koji nisu izrađeni u VERBI?

Naravno.

Koliko košta usluga lektoriranja?

Na poseban zahtjev naručitelja VERBA CENTAR izdat će potvrdu o profesionalno izvršenoj lekturi.

Izdajete li potvrdu o profesionalno izvršenoj lekturi?

Na poseban zahtjev naručitelja VERBA CENTAR izdat će potvrdu o profesionalno izvršenoj lekturi.

“Zadatak je lektora da tekst na kojemu radi uskladi sa standardnojezičnom normom. To mora biti kvalificirana osoba koja savršeno vlada jezikom na kojemu je tekst napisan.

Za razliku od prevoditelja i jezičnih redaktora, lektor pokušava prenijeti ne ono što je autor izvornog teksta napisao, već ono što je mislio kad je pisao. Zbog toga je često potrebna suradnja s autorom teksta.”

Stručna područja

TEHNIKA, INDUSTRIJA, MEDICINA, FARMACIJA, PRAVO, FINANCIJE, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, INTERNETSKE STRANICE, MARKETING, DOKUMENTI GRAĐANA, KORPORATIVNI TEKSTOVI, NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Lektura je najviša razina jezične obrade teksta.

Zatražite ponudu

Ime i prezime:

E-mail:

Telefon ili mobitel:

Potreban je prijevod na:

Ovjera sudskog tumača:
 DA NE

Poruka*: