Svi prijevodi u VERBA CENTRU uvijek se grafički uređujuGrafičko uređivanjePosebno oblikovanje teksta, tablica, numeracija stranica i sl. tako da što više  odgovaraju izvornom tekstu. Međutim, često su potrebni i veći zahvati, npr. umetanje slika, prijevod teksta u slici koji se običnim postupcima ne može uređivati, prijelom stranica, priprema za tisak i slično. U VERBA CENTRU taj posao obavljaju stručnjaci za obradu teksta i stolno izdavaštvo te grafički i web-dizajneri.

Želite li prijevod kataloga, brošure, uputa za uporabu sa svim sadržanim slikama, tablicama, bojama i drugim oblikovanjima ili lokalizaciju softvera i aplikacija?

Cjelokupan posao možete prepustiti nama. Ovisno o zahtjevima, predložit ćemo vam optimalno rješenjeOptimalno rješenjePrilagođeno namjeni krajnjeg proizvoda. obzirom na cijenu i rok izrade.

graficka obrada

VERBA će preuzeti i za vas organizirati cjelokupan posao, od prijevoda, redakture, lektoriranja do grafičke pripreme, tiska i dostave tiskanog materijala po principu “ključ u ruke”. Možete se u cijelosti prepustiti poslu kojeg obavljate, a sve što je u vezi vaših tekstova prepustiti nama.

DTP

Sve se usluge isporučuju u vrlo kratkom roku.

Zatražite ponudu

Ime i prezime:

E-mail:

Telefon ili mobitel:

Potreban je prijevod na:

Ovjera sudskog tumača:
 DA NE

Poruka*: