Ne morate trčati s papirima po gradu niti sami voditi svoje projekte.

Od 1998. godine cjeloviti tim prevoditelja, jezičnih redaktora, lektora, ovlaštenih sudskih tumača i DTP stručnjaka VERBA CENTRA sve obavlja za vas.

prijevod natječajne dokumentacije

Prijevod teksta 

.

Prijevod teksta znači prijevod bilo kojeg općenitog ili stručnog teksta, dokumenta ili zapisa iz polazišnog jezika na ciljni jezik prema pravilima i standardu ciljnog jezika. Svaki prijevod mora biti razumljiv i jednostavan za čitanje, a svi podaci i informacije precizno preneseni.

usluge2
 • kvalificirani i iskusni prevoditelji s neprekidnom edukacijom
 • velika baza stručne terminologije iz svih područja
 • potpuno upravljane usluge (vođenje projekta)
 • preciznost i brzina (veći broj prevoditelja na projektu)
 • dvostruka provjera prijevoda
 • strogo poštivanje rokova
 • cijene povoljnije od cijena samostalnih prevoditelja (freelancera)
 • jamstvo kvalitete (certifikati ISO 9001 i EN 15038)
 • povjerljivost svih podataka i informacija

Jezična redaktura

Jezična redaktura je dodatna provjera prijevoda. Dodatnu provjeru obavljaju kvalificirani i iskusni prevoditelji (jezični redaktori) koji nisu sudjelovali u samom procesu prevođenja. Jezični redaktori precizno uspoređuju izvorni tekst i prijevod i po potrebi ispravljaju sve greške (npr. pogrešno prepisane podatke, izostavljene ili nadodane informacije, tipografske greške i slično). Jezična redaktura može se naručiti i za prijevode koji nisu izrađeni u VERBA CENTRU.

usluge4
 • kvalificirani i iskusni jezični redatori s neprekidnom edukacijom
 • velika baza stručne terminologije iz svih područja
 • potpuno upravljane usluge (vođenje projekta)
 • preciznost i brzina
 • strogo poštivanje rokova
 • jamstvo kvalitete (certifikati ISO 9001 i EN 15038)
 • povjerljivost svih podataka i informacija

Lektura

Lektura je prilagodba teksta jezičnom standardu. Lektori ispravljaju sve greške koje odstupaju od jezičnog standarda. Jezični standard propisani je i dogovoreni skup pravila u nekom jeziku, koji često odstupa od govornog jezika. Lektor će ispraviti također sve dijelove teksta koji nisu u skladu s preporukama nadležnih jezičnih institucija. Za razliku od prevoditelja i jezičnih redaktora, čiji rezultat rada mora u potpunosti biti u skladu s izvornim tekstom, lektori ne uzimaju izvorni tekst u razmatranje, već samo prijevod (lektori su česti izvorni govornici samo jednog jezika, npr. lektor za engleski izvorni je govornik engleskog jezika i ne mora nužno znati hrvatski jezik) i dozvoljene su im radne kao npr. brisanje redundantnih informacija, povezivanje više rečenica u jednu ili obrnuto, dodavanje konekstualnih poveznica ii sl., sve kako bi tekst u konačnici bio što prirodniji i tečniji, u skladu s aktualnim jezičnim standardom. Iako se svi prevoditelji i jezični redaktori i VERBA CENTRU redovito educiraju kako bi pratili i primjenjivali sve promjene u jezičnom standardu, lektura se preporuča kao ‘završna, fina obrada teksta’ koji je predviđen za objavu u renomiranim publikacijama ili mrežnim lokacijama. Lektura se može naručiti i za tekstove koji nisu izrađeni u VERBA CENTRU.

usluge5
 • izvorni govornici s propisanim stručnim kvalifikacijama i neprekidnom edukacijom
 • raspoloživost svih izvora za praćenje promjena u jezičnom standardu
 • strogo poštivanje rokova
 • jamstvo kvalitete (certifikati ISO 9001 i EN 15038)
 • povjerljivost svih podataka i informacija

Ovjera prijevoda (usluge sudskog tumača)

Sudski tumač je ovlašteni prevoditelj koji svoji potpisom i pečatom potvrđuje istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom koji se s prijevodom uvezuje u cjelinu. Sudske tumače u Republici Hrvatskoj imenuje nadležni Županijski sud. Ovjereni prijevodi potrebni su često kod priznavanja inozemnih dokumenata u određenim institucijama, kod prijave za posao u inozemstvu, kod dodjeljivanja stipendija, kod sklapanja brakova, sudskih sporova i kod drugih poslova i radnji kad je potrebno dokazati da je osoba koja je izradila prijevod ovlaštena za taj posao, tj. da ima sve potrebne stručne kvalifikacije i izvrsno poznavanje izvornog i ciljnog jezika. Ta osoba, tj. sudski tumač, jamči i odgovara za istovjetnost prijevoda s originalom i za čuvanje povjerljivosti svih podataka i informacija.

usluge7
 • ovlašteni sudski tumači
 • brza i pouzdana usluga
 • prijevodi izrađeni u skladu s aktualnim Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima
 • jednostavna narudžba
 • usluga skeniranja i dostave ovjerenih prijevoda putem e-pošte
 • arhiviranje radi naknadne izrade dodatnih primjeraka ovjerenih prijevoda po simboličnoj cijeni
 • usluga brze kurirske dostave i dostave poštom

Lokalizacija

Lokalizacija je skup postupaka za prilagodbu tekstualnog sadržaja lokalnom tržištu drugog govornog područja, kulture i dr. Često se lokaliziraju softveri, web-stranice i upute za rad ili montažu. Prevođenje je samo jedan od postupaka koji je uključen u lokalizaciju. Lokalizacija se radi u posebnim softverskim alatima koji izdvajaju tekst iz sustava s kodovima, grafičkim elementima i slično te ponovo vraćaju prevedeni i prilagođeni sadržaj u prvobitni sustav. Kad je riječ o lokalizaciji, stil prevođenja je drugačiji od stila kojim se prevode tekstovi, terminologija je unaprijed određena u skladu sa zahtjevima i običajima klijenta te stoga lokalizacija često uključuje i stvaranje, ažuriranje i upravljanje terminološkim bazama.

usluge6
 • veliki broj podržanih formata i softverskih alata
 • kratki rokovi isporuke zahvaljujući timskom radu
 • dugotrajno iskustvo na području lokalizacije velikih softverskih sustava i malih aplikacija, korisničkih priručnika i web-stranica
 • potpuno upravljane usluge od narudžbe do isporuke

Grafička obrada teksta

Svi prijevodi u VERBA CENTRU uvijek se grafički uređuju tako da što je više moguće odgovaraju izvornom tekstu. Međutim, često su potrebni i veći zahvati, npr. umetanje slika, prijevod teksta u slici koji se običnim postupcima ne može uređivati, prijelom stranica, priprema za tisak i slično. U VERBA CENTRU taj posao obavljaju stručnjaci za obradu teksta i stolno izdavaštvo te grafički i web dizajneri.

usluge7
 • veliki broj podržanih formata
 • izrada korisničkih priručnika sa slikama i svim grafičkim elementima

Sve usluge VERBA CENTRA odgovaraju svim zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i EN 15038 kako bi se osigurala kvaliteta i zadovoljstvo korisnika usluga. Svaka narudžba (bez obzira je li riječ o samo 1 stranici prijevoda) smatra se projektom koji prolazi kroz sve faze procesa kvalitetnog pružanja usluga. Sve se cijene određuju unaprijed tako da su troškovi u potpunosti transparentni i određeni prije same narudžbe.

Usluge se isporučuju u kratkom roku koji je uvijek unaprijed dogovoren.

VERBA CENTAR kao jedna od najstarijih prevoditeljskih tvrtki u Hrvatskoj zapošljava samo najbolje stručnjake u struci (prevoditelje, jezične redaktore, lektore, sudske tumače te stručnjake za lokalizaciju i grafičku obradu).