Ovjereni prijevod svjedodžbe podrazumijeva službeni, pravno valjani prijevod izvorne svjedodžbe s ovjerom stalnog sudskog tumača kojeg je imenovao odgovarajući trgovački, odnosno županijski sud. Dakle, osim svjedodžbe na ciljnom jeziku, ovjereni prijevod svjedodžbe sadrži potvrdu da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku, jedinstven broj ovjere te potpis i otisak pečata stalnog sudskog tumača.

 

 

S obzirom na to da je sudski tumač obvezan vjerno prevesti dokument koji mu je povjeren, ocjene navedene u svjedodžbi moraju biti prevedene doslovno, čak i ako se sustav ocjenjivanja države u kojoj je izdana svjedodžba ne poklapa sa sustavom ocjenjivanja države na čiji se jezik svjedodžba prevodi.

 

Dobar je primjer za to njemački sustav ocjenjivanja uspjeha u obrazovanju koji je sasvim suprotan onomu na koji smo navikli u Hrvatskoj.

Dok se hrvatski sustav temelji na ljestvici od 1 do 5, njemački raspon ocjena obuhvaća vrijednosti od 1 do 6, pri čemu je 1 maksimalna ocjena, a 6 označava ocjenu nedovoljnu za prolaz. Usprkos tomu, ocjena odličan (5) na njemački će jezik biti prevedena kao ausgezeichnet (5), iako je ocjena koja se u Njemačkoj dodjeljuje za maksimalan uspjeh u obrazovanju sehr gut (1), odnosno, u doslovnom prijevodu – vrlo dobar (1). Upravo je tako sudski tumač obvezan prevesti navedenu ocjenu, bez obzira na to što ocjena 5 u Njemačkoj opisuje rezultat koji je mangelhaft (manjkav, s puno nedostataka), a u Austriji, primjerice, razinu znanja nedovoljnu za prolaz – nicht genügend.

Naime, sudski tumači nisu ovlašteni za interpretaciju ili izjednačavanje dodijeljenih ocjena sa ocjenama koje se dodjeljuju u obrazovnom sustavu države na čiji jezik prevode, već su dužni vjerno prevesti podatke točno onako kako su navedeni u izvorniku.

 

Usprkos tomu, nema straha da će se njemački i hrvatski odlikaši „izgubiti u prijevodu“, odnosno da će se njihova razina znanja zabunom smatrati nedovoljnom. Većina svjedodžbi sadrži obrazloženje primijenjene ljestvice ocjenjivanja, dodatne informacije najčešće su lako dostupne putem Interneta, a institucije nadležne za izjednačavanje i priznavanje stečenih kvalifikacija dobro su upoznate s različitostima među pojedinim sustavima ocjenjivanja.

Za priznavanje inozemnih osnovnoškolskih i srednjoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za odgoj i obrazovanje, odnosno Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Sudski tumači u VERBA CENTRU stavit će napomenu o specifičnostima u sustavu ocjenjivanja određene zemlje.

Zatražite ponudu za izradu ovjerenog prijevoda svjedodžbe: