U nastavku navodimo neke od korisnih javno objavljenih izvora kojima se naši prevoditelji koriste u svakodnevnom radu.

 

HRVATSKI JEZIK

Hrvatski pravopis: http://pravopis.hr/

Hrvatski jezični portal (rječnička baza): http://hjp.znanje.hr/

Hrvatski jezični korpus: http://riznica.ihjj.hr/

STRUNA – hrvatsko strukovno nazivlje: http://struna.ihjj.hr/

Hrvatski terminološki portal: http://nazivlje.hr/

Prijedlozi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje: http://bolje.hr/

Jezični savjetnik: http://jezicni-savjetnik.hr

Hrvatski na maturi: http://matura.ihjj.hr/

Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji / Jezični priručnik Coca-Cole, HBC, Hrvatska: http://www.prirucnik.hr/img/Jezicni-prirucnik-Coca-Cole-HBC-Hrvatska-02-2012.pdf

Hrvatski u školi: http://hrvatski.hr/

 

PRAVO I EUROPSKA UNIJA

EUROVOC: http://europa.eu/eurovoc/

IATE. InterActive Terminology for Europe: http://iate.europa.eu/iatediff/

Pristup zakonodavstvu Europske unijehttp://eur-lex.europa.eu/

Pojmovi Europske unije (EN-HR): http://www.regionalna-konkurentnost.hr/userdocsimages/INDUCTION%20GLOSSARY.pdf

Priručnik za prevođenje pravnih akata Europske unije: http://www.mvep.hr/files/file/prirucnici/MEI_PRIRUCNIK.pdf

Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja: http://www.aztn.hr/uploads/documents/rjenik.pdf

Pojmovnik fondova Europske unije: http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Publikacije/EU_fondovi_1.pdf

 

MEDICINA I FARMACIJA

Preporučeni prijevod pojmova u neklinici, klinici i farmakovigilanciji: http://almp.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/ostale_stranice/Preporuceni_prijevod_strucnih_pojmova.pdf

Najčešće korištene engleske skraćenice u medicini: http://studenti.mef.hr/abbrevations.doc

Srpski jezik, Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu: http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/38234.pdf

Slovenski jezik, Slovenski medicinski slovar: http://www.termania.net/slovarji/95/slovenski-medicinski-slovar

 

AUTOMOBILIZAM

Rječnik pojmova, auto gume: http://gumiimpex.hr/rjecnik-pojmova-2/

 

RAČUNARSTVO

Hrvatski računalni rječnik: http://www.hnk.ffzg.hr/jthj/hrr.htm

Microsoft Language Portal: https://www.microsoft.com/Language/en-US/Default.aspx

Srpski jezik, Računarski rečnik: http://www.mikroknjiga.rs/pub/rmk/

 

GRAĐEVINARSTVO

Džepni rječnik za građevinare: http://www2.tvz.hr/wp-content/uploads/2014/07/D%C5%BDEPNI-RJE%C4%8CNIK-ZA-GRA%C4%90EVINARE-2014.pdf

Bosanski jezik, Rječnik građevinarstva: http://www.migrantservicecentres.org/userfile/Glossary%20Construction_ME.pdf

 

FINANCIJE

Glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga: http://www.mvep.hr/files/file/publikacije/GLOSAR_bankarstva_osiguranja_i_ostalih_financijskih_usluga.pdf

Rječnik investicijskog bankarstva, Erste: http://www.erste-am.hr/UserDocsImages/Rjecnik_investicijskog_bankarstva_02032016.pdf

Bosanski jezik, Rječnik pojmova na području osiguranjahttp://www.s-premium.ba/bs/rijecnik-pojmova

Osigurateljni pojmovi: http://optimarisk.hr/osigurateljni-pojmovi

Pojmovi u osiguranju: https://www.allianz.hr/privatni-korisnici/pojmovi-u-osiguranju/

 

GEOLOGIJA, NAFTA I PLIN

Enciklopedijski rječnik istraživanja i proizvodnje nafte i plina: https://www.scribd.com/document/338817357/Naftni-rjecnik-peric-pdf

Geološki rječnik: http://www.co2neteast.rgn.hr/img/CCS_Rjecnik_i_leksikon.pdf

Rječnik geoloških pojmova: http://www.pasat-klesarstvo.hr/downloads/Rjecnik_Geoloskih_Pojmova.pdf

Rječnik pojmova u općoj i primijenjenoj geologiji: http://www.gradri.uniri.hr/files/Rjecinik_pojmova_u_opcoj_i_primijenjenoj_geologiji.pdf

Rječnik osnovnih geostatičkih pojmova: http://geologija.hr/pdf/geomat/geomat_rjecnik.pdf

 

Svoje prijedloge možete nam poslati na: info@verba.hr
VERBA ne odgovara za dostupnost i sadržaj na navedenim poveznicama vanjskih mrežnih mjesta.