Lektoriranje

Lektoriranje je usklađivanje s jezičnim standardom. To često uključuje provjeravanje i ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka, nakon čega tekst postaje jezično ispravan, čitljiv i smislen. Osim korigiranja pogrešaka, ovisno o svrsi za koju će se tekst koristiti, lektor zadire i u leksikologiju, sintaksu te samu organizaciju teksta. Uz dopuštenje autora teksta ili vlasnika autorskih prava na tekst, lektor provodi sve promjene koje su potrebne, pa i veće uređivačke zahvate kako bi jezična kvaliteta teksta postigla novu optimalnu razinu. Lektoriranje je dio postupka za osiguravanje visoke kvalitete.

Lektor je osoba koja izvrsno poznaje hrvatski jezik (ili neki drugi jezik na kojem je tekst izrađen), njegova pravila i norme. To je obvezno osoba s višegodišnjim jezičnim iskustvom. Ako je potrebna lektura teksta koji je preveden s engleskog ili nekog drugog stranog jezika na hrvatski jezik, lektor hrvatskog jezika treba vrlo dobro poznavati i strani jezik. Naime, ponekad je tekst koji je preveden sa stranog na hrvatski jezik nerazumljiv. U slučaju težeg razumijevanja teksta, potrebno je usporediti prevedeni tekst s izvornim, odnosno sa stranim jezikom.

Kako se tekst lektorira?

Kvalitetno lektoriranje u pravilu zahtijeva nekoliko uzastopnih čitanja teksta, visoku razinu koncentracije, izvrsno poznavanje jezika, ali i iskustvo u uočavanju često teško primjetnih pogrešaka. Tijekom lektoriranja lektor mora donijeti i niz odluka u skladu s pravilima struke, svojim iskustvom i zahtjevima naručitelja.

Na najosnovnijoj razini, lektor ispravlja sve gramatičke i pravopisne pogreške, imajući u vidu zahtjeve standardnog književnog jezika i smjernice jezikoslovaca.

Često su potrebni i veći zahvati na tekstu koji zadiru i u sam stil teksta, ovisno o namjeni za koju je tekst predviđen (marketinški stil, administrativni stil …).

Koje tekstove lektorirati?

Preporučujemo lektorirate sve tekstove koji se objavljuju u medijima ili se prikazuju određenoj publici, kao što su publikacije (znanstveni članci, eseji, prezentacije), promotivni materijali (brošure, katalozi, letci, oglasi i dr.), specifična obilježja različitih organizacija (posjetnice, pečati, iskaznice i sl.), ambalaže i specifikacije proizvoda, internetske stranice, aplikacije te ostali materijali za posebne prigode (pozivnice, zahvalnice, čestitke, osmrtnice i dr.).

Cijena lektoriranja

Cijena lektoriranja teksta ovisi o jeziku na kojem je tekst napisan, količini ‘zahvata’ koje je potrebno napraviti te o željenom roku isporuke. Usluge koje moraju biti izrađene u žurnom roku podliježu plaćanju dodataka za žurnost. Nakon uvida u tekst koji je potrebno lektorirati, lektori u VERBI na svaki će upit izraditi ponudu s precizno određenom cijenom i rokom isporuke.