POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Naše usluge prevođenja i sve naše poslovne procese temeljimo na načelima upravljanja kvalitetom, ispunjavajući zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom u svakom segmentu našeg rada.

U svom radu težimo postizanju najviše moguće razine kvalitete usluga, opredijeljeni smo ispunjavanju zahtjeva korisnika naših usluga i trajnom poboljšavanju djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom.

Želimo ispunjavati opće ciljeve kvalitete koji se odnose na ispunjavanje sljedećih zahtjeva:

  • izvrsni kontakti i zadovoljstvo klijenata
  • kvalitetno izvršenje preuzetih projekata, u skladu s očekivanjima naručitelja i u skladu s pravilima struke
  • striktno pridržavanje dogovorenih rokova
  • zapošljavanje kvalitetnog stručnog kadra (prevoditeljska kompetencija, lingvistička i diskurzivna kompetencija u polaznome i ciljnom jeziku, osposobljenost za istraživanje, pronalaženje i obradu informacija, poznavanje kulturnog konteksta, tehnička kompetencija)
  • trajno stručno usavršavanje na radnom mjestu (mentorski pristup)
  • zajamčeno čuvanje povjerljivih informacija i osobnih podataka (zaštita od pristupa dokumentima i informacijama, obvezujuće izjave o povjerljivosti za svakog suradnika)
  • individualni pristup svakom pojedinom klijentu
  • razvijanje međuljudskih odnosa koji se temelje na poštenju, timskom radu i ljubaznosti
  • unaprjeđenje produktivnosti radnih procesa s ciljem održivosti poslovanja
ISO-9001