U VERBA CENTRU prijevodi se oduvijek izrađuju s velikom preciznošću i imajući u vidu zadovoljstvo naručitelja. 2009. godine VERBA CENTAR uvodi sustav upravljanja kvalitetom usluga prevođenja i ostalih srodnih usluga prema normi EN 15038 Norma EN 15038Zahtjevi za pružatelje usluga prevođenja i dobiva certifikat nezavisne certifikacijske kuće Bureau Veritas koji potvrđuje sukladnost sustava s normom.

 

Norma EN 15038 prva je europska norma kojom su definirani i uspostavljeni zahtjevi za pružatelje usluga prevođenja. Normom se utvrđuju zahtjevi koje moraju ispuniti pružatelji usluga prevođenja s obzirom na ljudske i tehničke resursePotrebni resursi:stručne kvalifikacije prevoditelja, redaktora i lektora, opremljenost softverskom i hardverskom opremom, upravljanje kvalitetom i projektima, ugovorni okvir, transparentnost troškova, postupke pružanja usluge prevođenja i usluge nakon isporuke prijevodaUsluge nakon isporuke prijevodaarhiviranje i izrada dodatnih primjeraka za buduće potrebe, skeniranje i kurirska dostava, brzo rješavanje reklamacija.

To za klijente konkretno znači da na njihovim prijevodima radi prevoditeljski tim koji se obavezno sastoji od (jednog ili više) prevoditelja i (jednog ili više) jezičnih redaktora. Svaki se prijevod, bez obzira je li riječ o samo jednoj stranici ili većim tekstovima, smatra projektom koji prolazi kroz savršeno organizirane procedure kvalitetnog prevođenjaKvalitetan prijevodTo je prijevod koji je u potpunosti u skladu s očekivanjima naručitelja.. Tekstove prevode kvalificirani prevoditeljiKvalificirani prevoditeljiProfesori i magistri prevoditeljskog smjera, izvorni govornici s iskustvom u predmetnom području prevođenja, tekst zatim dolazi u ruke jezičnog redaktoraRedaktorKvalificirani prevoditelj s dugogodišnjim iskustvom (izvorni govornik) čiji je posao da pregleda i usporedi izvorni i ciljni tekst s obzirom na terminološku dosljednost, registar i stil. Nakon pregledavanja prijevod se šalje klijentu u dogovorenom grafičkom obliku i u zadanom roku.

VERBA uz usluge prevođenja nudi i usluge s dodanom vrijednošću čija je razina kvalitete također obuhvaćena normom. Usluge uključuju ovjeru od sudskog tumačaSudski tumačTo je ovlašteni prevoditelj koji svojim potpisom i pečatom ovjerava prijevode., izradu terminoloških baza, grafičku obradu teksta, lokalizaciju, prilagodbu, savjetodavne usluge, prevođenje u CMS sustavu klijenta i korištenje CAT alata za izradu prijevodnih memorija.

en-15038