Što je ISO 17100?

ISO 17100:2015 određuje zahtjeve za glavne procese pri pružanju usluga prevođenja, zahtjeve za kompetencijama prevoditelja, redaktora, recenzenata te voditelja prevoditeljskih projekata, tehničke preduvjete i mnoge druge aspekte kojima se osiguravaju kvalitetne usluge prevođenja.

Ta norma primjerice određuje da prevoditelj teksta mora provjeriti svoj vlastiti prijevod prije isporuke kako bi se izbjegle pogreške zbog nepažnje i brzine prevođenja. Prevoditeljske tvrtke i agencije na zahtjev klijenta i/ili radi vlastitog osiguranja kvalitete prijevoda mogu angažirati i druge osobe za provjeru ispravnosti prijevoda (tzv. redaktore i recenzente koji imaju odgovarajuće kompetencije i iskustvo na određenom području prevođenja) kako bi naručitelji usluga prevođenja u konačnici dobili što kvalitetniji prijevod, bez straha jesu li angažirali odgovarajuću osobu. Osim toga, normom se propisuje i transparentnost svih troškova koji unaprijed moraju biti predočeni naručitelju. Naručitelji tako mogu biti sigurni da ih certificirani pružatelji usluga prevođenja neće iznenaditi nikakvim ‘skrivenim’ ili dodatnim troškovima koji nisu bili dogovoreni prije početka prevođenja.

Tom se normom zamjenjuje dosadašnja prevoditeljska norma EN 15038:2006.

Ovo je norma koji podliježe certifikaciji. To znači da tvrtka koja uspješno ispunjava sve zahtjeve norme ISO 17100:2015 može zatražiti certifikaciju nezavisnog certifikacijskog tijela koji će redovitim inspekcijama provjeravati pridržava li se prevoditeljska tvrtka ili agencija za prevođenje svih zahtjeva propisanih normom i vodi li o tome svu potrebnu dokumentaciju.

VERBA je certificirani pružatelj usluga prevođenja od 2009. godine u skladu s normama ISO 9001, EN 15038 i ISO 17100. Nadzorne provjere i certifikaciju provodi nezavisna certifikacijska tvrtka Bureau Veritas.

Certifikat 17100