U svrhu osiguranja kvalitete naših usluga prevođenja, lektoriranja, usluga sudskih tumača (ovjere prijevoda) i svih ostalih povezanih usluga uveli smo sustav kvalitete prema normama ISO 9001 i EN 15038 (Zahtjevi za pružatelje usluga prevođenja).

Nezavisna certifikacijska kuća Bureau Veritas certificirala je sustav i provodi redovite nadzorne provjere kako bi se utvrdilo da su svi zahtjevi normi ISO 9001 i EN 15038 ispunjeni u tvrtki VERBA CENTAR d.o.o.

VERBA je nositelj certifikata od 2009. godine.

BUREAU VERITAS certifikacija  ISO 9001

Certifikat kojim se potvrđuje postojanje i redovito unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom usluga VERBA CENTRA.

 • brzi odgovori na sve upite
 • transparentnost troškova
 • kvalitetna usluga
 • čuvanje povjerljivosti informacija
 • dokumentiranje i arhiviranje
ISO-9001

BUREAU VERITAS certifikacija EN 15038

Certifikat kojim se potvrđuju stručne kvalifikacije prevoditelja i jezičnih redaktora, odgovarajući tehnički resursi, upravljanje kvalitetom i svim procesima prevođenja, od narudžbe do isporuke prijevoda u VERBA CENTRU.

 • kvalificirani prevoditelji s višegodišnjim iskustvom
 • jezični redaktori koji dodatno provjeravaju svaki prijevod
 • upravljanje terminologijom
 • upravljanje grafičkim oblikovanjem prijevoda
 • upravljanje formatima zaprimanja i isporuke prijevoda
en-15038

Superbrands: odabir Stručnog vijeća i korisnika usluga

Oznaka za izvrsnost branda na području B2B poslovanja. VERBA CENTAR prva je i trenutačno jedina prevoditeljska tvrtka u regiji koja je nositelj Superbrands oznake.

 • prepoznatljivost
 • kvaliteta
 • dosljednost
 • emocionalni učinak
spr_brands